Skip Navigation Links
صفحه اصلی
Skip Navigation Links
ثبت نام کارآفرینان
ویرایش اطلاعات کارآفرینان
ثبت نام و ویرایش داوران
ثبت نام رابطین
ورود اعضاء در مدیریت
پیگیری وضعیت
راهنمای دریافت خدمت شرکت در جشنواره کارآفرینان برتر

جشنواره کارآفرینان برتر در سال 1397 با رویکرد اصلی شناسایی و معرفی بنگاه‌هایی که با تکیه بر نوآوری به رشد بالا در فروش عملیاتی و اشتغال دست یافته‌اند (از طریق بررسی عملکرد بنگاه‌ها) برگزار می‌شود. این بنگاه ها باید غیردولتی بوده (بیش از 15% از سهام آنها متعلق به نهادها/شرکتهای دولتی یا عمومی نباشد)، و قبل از سال 1394 تاسیس شده باشد. براین اساس تمامی کسب و کارها بدون محدودیت در انداز (خرد،کوچک، متوسط وبزرگ)، می‌توانند در این رقابت شرکت نمایند.

نکته1: کارآفرین برتر استانی یا ملی سالهای 95 یا 96 ، امکان ثبت نام در جشنواره سال 97 را نخواهند داشت.

شرایط اصلی شرکت در جشنواره کارآفرینان برتر

هدف از برگزاری جشنوارۀ کارآفرینان برتر، شناسایی و انتخاب افرادی است که تلاش‌های آنها توانسته است (یا می‌تواند) تحول قابل توجهی بر صنعت پیرامون آنها ایجاد کند. به‌عبارت دیگر، تلاش‌های آنها توانسته است (یا می‌تواند):

  • منجر به معرفی نسل جدیدی از محصول (خدمت) در آن صنعت، و در سطح منطقه ای / ملی شود؛ یا
  • فعالیت‌های سنتی در آن صنعت را به فعالیت‌های مدرن در سطح منطقه ای / ملی تبدیل کند؛ یا
  • نوع سازمان‌دهی فعالیتها در آن صنعت و نوع تعامل بین بازیگران صنعت و در سطح منطقه ای / ملی را تغییر دهد؛ یا
  • بازارهای کاملا جدیدی برای صنعت در سطح منطقه ای / ملی خلق کند؛

سوالات متداول

راهنمای ثبت‌نام و پرسشنامه: Skip Navigation Links
راهنمای کارآفرینان
نظامنامه جشنواره
راهنمای تصویری جشنواره
راهنمای دریافت خدمت
سوالات متداول
نظرسنجی
مدیریت توسعه و امنیت فاوا- وزارت تعاون، كارورفاه اجتماعي