Skip Navigation Links
صفحه اصلی
Skip Navigation Links
ثبت نام کارآفرینان
ویرایش اطلاعات کارآفرینان
ثبت نام و ویرایش داوران
ثبت نام رابطین
ورود اعضاء در مدیریت
پیگیری وضعیت
Skip Navigation Links
درباره ما
ارتباط با ما
راهنمای دریافت خدمت شرکت در جشنواره کارآفرینان برتر

جشنواره کارآفرینان برتر در سال 1397 با رویکرد اصلی شناسایی و معرفی بنگاه‌هایی که با تکیه بر نوآوری به رشد بالا در فروش عملیاتی و اشتغال دست یافته‌اند (از طریق بررسی عملکرد بنگاه‌ها) برگزار می‌شود. این بنگاه ها باید غیردولتی بوده (بیش از 15% از سهام آنها متعلق به نهادها/شرکتهای دولتی یا عمومی نباشد)، و قبل از سال 1394 تاسیس شده باشد. براین اساس تمامی کسب و کارها بدون محدودیت در انداز (خرد،کوچک، متوسط وبزرگ)، می‌توانند در این رقابت شرکت نمایند.

نکته1: کارآفرین برتر استانی یا ملی سالهای 95 یا 96 ، امکان ثبت نام در جشنواره سال 97 را نخواهند داشت.

شرایط اصلی شرکت در جشنواره کارآفرینان برتر

هدف از برگزاری جشنوارۀ کارآفرینان برتر، شناسایی و انتخاب افرادی است که تلاش‌های آنها توانسته است (یا می‌تواند) تحول قابل توجهی بر صنعت پیرامون آنها ایجاد کند. به‌عبارت دیگر، تلاش‌های آنها توانسته است (یا می‌تواند):

  • منجر به معرفی نسل جدیدی از محصول (خدمت) در آن صنعت، و در سطح منطقه ای / ملی شود؛ یا
  • فعالیت‌های سنتی در آن صنعت را به فعالیت‌های مدرن در سطح منطقه ای / ملی تبدیل کند؛ یا
  • نوع سازمان‌دهی فعالیتها در آن صنعت و نوع تعامل بین بازیگران صنعت و در سطح منطقه ای / ملی را تغییر دهد؛ یا
  • بازارهای کاملا جدیدی برای صنعت در سطح منطقه ای / ملی خلق کند؛

سوالات متداول

راهنمای ثبت‌نام و پرسشنامه: Skip Navigation Links
راهنمای کارآفرینان
نظامنامه جشنواره
راهنمای تصویری جشنواره
راهنمای دریافت خدمت
سوالات متداول
نظرسنجی
مدیریت توسعه و امنیت فاوا- وزارت تعاون، كارورفاه اجتماعي